KURZY a PORADENSTVÍ

V rámci lektoringu se věnuji vytváření programů a interaktivních workshopů na míru potřeb klienta. Hlavní náplní těchto kurzů jsou témata komunikace, obchodní dovednosti, sebeprezentace a marketing.
V případě zájmu lze řešit uvedená témata formou individuálního poradenství.

NEJŽÁDANĚJŠÍ TÉMATA:

CHCETE POSÍLIT SVOJE PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI?
HLEDÁTE NOVÉ PRACOVNÍ MÍSTO, NEBO SE CHYSTÁTE K VÝZNAMNÉMU JEDNÁNÍ?

MINIMUM PRO ÚČINNOU PREZENTACI
Pokud se chystáte k veřejnému vystoupení, hledání nového pracovního místa,
nebo k významnému jednání, je užitečné se zamyslet nad následujícími otázkami:

 • Jak si naplánovat strukturu prezentace?
 • Které vhodné vizuální pomůcky zvolit a použít ke zdůraznění sdělení?
 • Podle čeho identifikovat potřeby a záměry posluchačů?
 • Jakým způsobem reagovat na nepříjemné otázky?

Cíle

 • Ujasnit si účel prezentace
 • Porozumět potřebám a zájmům posluchačů
 • Pečlivě naplánovat, strukturovat a zpracovat vlastní prezentaci
 • Efektivně zvolit a používat vizuální pomůcky
 • Pozitivně reagovat na otázky posluchačů
 • Při ukončení prezentace důkladně ověřit, zda posluchači pochopili její účel
 • Využít zásadu 3 Ř aneb účelnou stavbu prezentace

MÍVÁTE SPORY SE SVÝMI BLÍZKÝMI, NEBO V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ?
CHYBÍ VÁM SCHOPNOST ZJISTIT, CO OD VÁS DRUHÝ OPRAVDU CHCE?

JAK ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT V PRÁCI I V SOUKROMÍ?
Míváte spory se svými blízkými, nebo v pracovním prostředí?
Chybí Vám schopnost zjistit, co od Vás druhý opravdu chce ?
Nedaří se Vám účinně vyjednávat? Potom můžeme hledat společně řešení:

 • Jak navázat uspokojivé přátelské vztahy?
 • Proč o sobě sdělujeme řadu informací ještě dříve, než promluvíme? Jak toho využít?
 • Jak účinně naslouchat?
 • Jak zvládnout konfliktní situace?
 • Jak pojmenovat a dosáhnout toho, co právě potřebujeme?

Cíle

 • Porozumět vlastní komunikaci, sebepoznání
 • Naučit se klást otevřené otázky
 • Využít námitky a pracovat s nimi v rozvíjení komunikace
 • Umět využít asertivní techniky, vyjednávat a najít oboustranně výhodná řešení
 • Získat užitečné nástroje pro naplnění cílů komunikačního procesu
 • Umět používat zpětnou vazbu pro ověření oboustranného porozumění

UVAŽUJETE O TOM, JAK BÝT ÚSPĚŠNĚJŠÍ PŘI OBCHODNÍM JEDNÁNÍ?
POTŘEBUJETE LÉPE PLNIT DANÝ PLÁN?
CHCETE VÉST ROZHOVOR KE STANOVENÉMU CÍLI JEDNÁNÍ?

JAK SE STÁT ÚSPĚŠNĚJŠÍM OBCHODNÍKEM?
Uvažujete o tom, jak být úspěšnější při obchodním jednání?
Potřebujete lépe plnit daný plán?
Chcete vést rozhovor ke stanovenému cíli jednání?

 • Máte obavy z telefonování novým zákazníkům?
 • Potřebujete posílit jistotu své prezentace v neznámém prostředí?
 • Umíte přirozeně otevřít rozhovor?
 • Jak zjistíte, co zákazník skutečně potřebuje?
 • Jak zvládnete a využijete námitky zákazníka?
 • Čím prosadíte nabízené řešení?

Cíle

 • Komunikace A- Z
 • Naučíte se účelně organizovat svůj čas a obchodní schůzky
 • Zvládnete oslovení klientů a otevření rozhovoru
 • Naučíte se sestavit prezentaci podle potřeb zákazníka
 • Budete umět rozlišit a využít nákupní signály
 • Zvládnete pracovat s námitkou a posílit vztahy se zákazníkem
 • Naučíte se pracovat se zpětnou vazbou pro zákaznický servis

JE PRO VÁS OBTÍŽNÉ VYVÁŽIT NÁROKY PRACOVNÍHO ZATÍŽENÍ A SOUKROMÉHO ŽIVOTA?
UMÍTE ZPRACOVAT STRES ZE SVÝCH ROLÍ A NEPŘENÁŠET HO DÁLE?

UMÍTE ZVLÁDNOU NÁROKY MANAŽERSKÉ POZICE
Je pro Vás obtížné vyvážit nároky pracovního zatížení a soukromého života?
Umíte zpracovat stres ze svých rolí a nepřenášet ho dále?

 • Jak se stát pánem svého času?
 • Jak zvládnout stres z rolí v práci a v soukromí?
 • Jak vést lidi k lepším výkonům?
 • Jak nevyhořet?

Cíle

 • Určit priority v osobním i pracovním životě
 • Najít rovnováhu mezi prací a odpočinkem
 • Porozumět vlastní hodnotě a znát své možnosti
 • Naučit se zvládnout vlastní emoce a porozumět emocím druhých

DOSTÁVÁTE OD PODŘÍZENÝCH TO, CO OČEKÁVÁTE?
ČEKÁ VÁS KARIÉRNÍ POSTUP A NEVÍTE, JAK SE NEJLÉPE PŘIPRAVIT?

JAK EFEKTIVNĚ ŘÍDIT LIDSKÝ POTENCIÁL
Dostáváte od podřízených to, co očekáváte?
Čeká Vás kariérní postup a nevíte, jak se nejlépe připravit?
Takové a další otázky společně můžeme rozvíjet při společné práci:

 • Jak přijímat a zadávat úkoly?
 • Jak (ne)hodnotit, ale motivovat?
 • Jak získat, co si zasloužíme?

Cíle

 • Naučit se prosadit vlastní cíle a jejich řešení
 • Využít návrhy kolegů v týmu a rozvíjet je
 • Umět si vzít a dávat zpětnou vazbu a využít ji ke svému rozvoji
 • Naučit se rozpoznat potenciál podřízených a využít jej pro rozvoj řešení ve firměPříklady praxe Více informací o proběhlých akcích