PŘÍKLADY PRAXE

Cesty spolu – Jak být koučem vlastní třídy
Národní institut pro další vzdělávání
Praha – Plzeň – Liberec – Písek – České Budějovice
Akreditace 2013 – 2020

Odborný seminář PSOV PK,
novela občanského zákoníku a umění komunikace
Škola obnovy venkova ŠUMAVA – ČESKÝ LES
Komunikační techniky pro úspěšné vyjednávání a zvládání námitek
2017

CO MÁ ZNÁT A UMĚT STAROSTA
Škola obnovy venkova ŠUMAVA – ČESKÝ LES,
obec Staré Sedlo a společnost AgAkcent, s. r. o.,
Jak zvládat kritické okamžiky při jednání s nepřizpůsobivými občany 
2016

Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky
(OEAEP) a Meziregionální akademie řízení personálu
  • Motivace personálu
  • Řízení konfliktů
  • Řízení pracovního potenciálu
  • Řízení lidských zdrojů
Akademický rok 2015-16 • Přednáškové cykly, Domažlice

Výuka předmětu aplikovaná psychologie – výběr témat:
Obecná a vývojová psychologie • Sociální psychologie
Psychologie osobnosti • Psychopatologie
2010 – 2016

Dámský klub SEVETEM
Inspirace pro kreativní a aktivní ženy v každém věku
27. 6. 2015 • Středisko volného času, Plzeň

Jak si udržet novoroční předsevzetí
Motivační přednáška pro zdravé návyky
23. 1. 2015 • Contours, Plzeň

Umění komunikace a sebeprezentace
Interaktivní kurz
27. 11. 2014 • Horšovský Týn

Inspirace pro ženy
Setkání s kreativními ženami plzeňského regionu
21. – 22. listopadu 2014 • hotel Continental, Plzeň

Prezentace koučování na 3. konferenci EXCELLENTNÍ ŽENA
9. listopadu 2013 • hotel Marriott, Plzeň (více zde)

Nevíte, jak si udržet motivaci, nebo jak si vytvořit užitečné návyky?
Interaktivní přednáška pro všechny aktivní ženy
7. 2. 2014 • Countours, Plzeň
Komunitní projednávání a jeho úskalí
Metody práce s veřejností a umění vyjednávání – kurz
16. 12. 2013 • hotel Ennius, Klatovy
Coaching jako cesta a prostředek ke zlepšení kvality vzdělávacího procesu
Akreditovaný program pro vedoucí pracovníky školských zařízení
30. 9. 2013 a 11. 11. 2013 Národní institut pro další vzdělávání, Plzeň
Setkání koučů ve společnosti NeuroLeadership Group
Informace, jak dále rozvíjet lidskou výkonnost a využití fungování lidského mozku při učení a realizaci změn
5. 8. 2013 • Hotel IBIS, Praha
Komunikace a vyjednávání
Umění prezentace vlastní práce
Zvládání konfliktů a emocí při jednáních
Seminář pro starosty měst a obcí, zastupitele, zaměstnance příspěvkových organizací měst, pracovníky odloučených pracovišť ústředních orgánů
státní správy.
24. 6. 2013 • Domažlice
Komunikace a obchodní jednání v každodenní praxi
Interaktivní beseda z cyklu Komunikace pro život
10. 4. 2013 • M-Klub, Knihovna města Plzně
Komunikace a sebeprezentace
Interaktivní beseda z cyklu Komunikace pro život
25. 3. 2013 • M-Klub, Knihovna města Plzně
Jak předcházet konfliktům, jak lépe porozumět sobě a druhým
Interaktivní beseda z cyklu Komunikace pro život
12. 2. 2013 • M-Klub, Knihovna města Plzně
Jak říct, co potřebuji, a dostat to, co chci?
Interaktivní beseda z cyklu Komunikace pro život
16. 1. 2013 • M-Klub, Knihovna města Plzně
Sváteční rozhovory (nejen) v rodině
Interaktivní beseda z cyklu Komunikace pro život
12. 12. 2012 • M-Klub, Knihovna města Plzně
Uzdravte svoji řeč a uzdravíte své vztahy
Interaktivní beseda z cyklu Komunikace pro život
26. 11. 2012 • M-Klub, Knihovna města Plzně undefined