PRŮBĚH HYPNOTICKÉ KONZULTACE

  • Klient nejprve zaměřuje pozornost na hlas terapeuta a sleduje proměny ve svém prožívání postupného uvolňování těla…
  • Jeho nevědomí zatím může intenzivně pracovat na základě metafor a sugescí terapeuta ve vlastní prospěch.
  • Řešení vzniká postupně oboustrannou komunikací mezi terapeutem a klientem.

Setkání s každým klientem je výrazně individuální a stejně tak je individuální každý hypnotický trans. 

Sezení trvá přibližně cca 60-90 minut.

Pro spolupráci je charakteristické pozitivní zaměření na budoucnost, na řešení, na dosažení žádoucího cíle. Pokud se zabývá historií, pak jen v rámci orientace klienta na jeho zdroje a zkušenosti.

Během konzultace často prolíná nehypnotická a hypnotická komunikace bez zřetelných hranic a přechodů. Využíváme různé přístupy podle povahy potíží a potřeb klienta.

Upřednostňujeme přístupy orientované k řešení a krátkou terapii.

Pro trvalé řešení problémů a užitečné změny v myšlení doporučujeme systematickou spolupráci, což je obvykle 3 – 9 setkání podle závažnosti potíží.