JAK VYPADÁ SETKÁNÍ S KOUČEM?

1.KROK

Na počátku rozhovoru kouč obvykle vyjednává organizační a komunikační pravidla.
Vysvětlí role obou účastníků rozhovoru a vytvoří podmínky pro nastolení vzájemné důvěry a bezpečí.

2.KROK

Následuje fáze dotazů, kterými kouč pomáhá najít a formulovat koučovanému konkrétní potřeby a zadání pro daný rozhovor. Vytváří tak pozitivní a měřitelné cíle a výstupy.

3.KROK

Společně pak dohodnou podmínky naplnění těchto cílů, hledají různé nástroje a strategie podporující jejich dosažení.

4.KROK

Kouč pozorně naslouchá, pomáhá hledat řešení vhodná pro partnera, ale nepracuje místo něho.

5.KROK

Koučovaný přebírá osobní zodpovědnost za své výsledky a stanovuje si konkrétní závazky, jak se změny projeví v praxi. Oba sledují posun k žádoucímu výsledku a zaměří pozornost na posílení silných stránek.

6.KROK

Kouč ocení konstruktivní nápady a myšlenky, které vedly k naplnění cílů.

7.KROK

V závěru si oba domluví plán dalšího setkání.